Ga naar boven

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

Toelichting doelenboom beleidsterrein 5B Openbaar water

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Beheren riolering
In het project Gasthuiswijk wordt de rioolvervanging in combinatie met de klimaatadaptieve bovengrondse inrichting en de energietransitie aangepakt, om zo te komen tot een doelmatig en integraal resultaat. Hierdoor ontstaat vertraging bij de uitvoering van de rioolwerkzaamheden. In 2018 wordt in de Gasthuiswijk wel een deel van de riolering gerenoveerd (kousmethode). De rioolvervanging fase 1 wordt in 2019 uitgevoerd.