1e Voortgangsrapportage 2022

Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2022, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2022 willen realiseren.

Voor 2022 resteert nog één taakstelling voor een bedrag van 350.175.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Taakstelling 2022

Bedrag

  

Overige financiële opgaven

 

Stelpost VRIS applicatierationalisatie

-350.175

Totaal

-350.175

Overige financiële opgaven

VRIS applicatierationalisatie
Bij de overgang van de I-medewerkers en applicaties naar Servicepunt71 is het uitgangspunt dat er een besparing wordt gerealiseerd. In de begroting van Leiden is hiervoor in de begroting 2022 een bedrag opgenomen van 350.175. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en in welke mate deze taakstelling kan worden ingevuld.