2de Voortgangsrapportage 2022

Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven we een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2022, de wijzigingen en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2022 willen realiseren.

Voor 2022 stond de taakstelling applicatierationalisatie nog open. Deze structurele taakstelling was jaren geleden opgevoerd om de veronderstelde opbrengst van het stroomlijnen van het applicatielandschap in de begroting te verwerken. In praktijk blijkt dit echter niet haalbaar. Terugbrengen van applicaties gaat langzaam en vervangende applicaties blijken telkens complexer en duurder. Deze taakstelling is daarmee niet realistisch en moet worden geschrapt. Het voorstel hiervoor is opgenomen in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien.