2de Voortgangsrapportage 2021

Voorwoord

Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2021 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2021 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van 0,2 miljoen.

Lees verder

van de prestaties staat op groen

Hieronder vind u een grafiek van de financiele afwijkingen per programma van de 2e Voortgangsrapportage 2021.