2e Voortgangsrapportage 2020

Voorwoord

In deze Tweede voortgangsrapportage 2020 (prestaties) rapporteert het college over de inhoudelijke voortgang van de prestaties. Over de financiƫle voortgang wordt separaat gerapporteerd.

Uit de Tweede voortgangsrapportage 2020 (prestaties) blijkt dat de uitvoering van de programmabegroting 2020 grotendeels op koers ligt. Het overgrote deel van de prestaties uit de begroting wordt volgens plan gerealiseerd. Bij een aantal prestaties is echter de impact van de landelijke maatregelen rondom het coronavirus goed te zien.

Lees verder

van de prestaties staat op groen