Tweede Voortgangsrapportage 2023

Voorwoord

Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2023 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2023 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht

Lees verder

van de prestaties staat op groen

Hieronder vind u een grafiek van de financiele afwijkingen per programma van de 2e Voortgangsrapportage 2023.