2de Voortgangsrapportage 2022

Voorwoord

Uit de Tweede Voortgangsrapportage 2022 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2022 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht voordeel van 0,1 miljoen.

Lees verder

van de prestaties staat op groen

Hieronder vind u een grafiek van de financiele afwijkingen per programma van de 2e Voortgangsrapportage 2022.