2e Bestuursrapportage 2019

Voorwoord

Uit de Tweede Bestuursrapportage 2019 blijkt dat de uitvoering van de Programmabegroting 2019 grotendeels op koers ligt: we realiseren het overgrote deel van de prestaties uit de begroting volgens plan. De mee- en tegenvallers uit deze rapportage leiden per saldo tot een verwacht nadeel van 2,2 miljoen.

Lees verder

van de prestaties staat op groen

Hieronder vind u een grafiek van de financiele afwijkingen per programma van de 2e Bestuursrapportage 2019.