1e Voortgangsrapportage 2023

Voorwoord

De 1e Voortgangsrapportage 2023 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2023 grotendeels op koers ligt: we realiseren het merendeel van de prestaties uit de begroting volgens plan. Alleen binnen het programma Cultuur, sport en recreatie zijn er nog enkele prestaties die worden beïnvloed door het coronavirus (na-ijleffecten) en deze prestaties staan op ‘oranje’.

Lees verder