Eerste Voortgangsrapportage 2024

Voorwoord

De 1e Voortgangsrapportage 2024 laat zien dat de uitvoering van de Programmabegroting 2024 grotendeels op koers ligt.

Lees verder