1e Voortgangsrapportage 2022

Samenvatting

Voortgang Prestaties
De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 200 prestaties waarin de Programmabegroting 2022 is opgedeeld, verwachten we dat 181 prestaties volgens planning worden gerealiseerd ('groen') en 19 op prestaties is bijsturing nodig ('oranje').

De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt: