Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Budgettair neutraal

04.01

Camera's fietsenstalling De Waag

L

S

  

0

0

11

11

   

B

I

Ja

Reserve parkeren P4

0

0

-11

-11

 

04.02

Video management systeem parkeergarages Leiden

L

S

  

0

8

8

8

   

B

I

Ja

Reserve parkeren P4

0

-8

-8

-8

 

04.03

Verkeersmaatregelen Lammenschansweg

L

S

  

0

0

0

0

Resultaat programma

      

0

0

0

0

Bedragen * 1.000