Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 5 omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

05.01

Bomenfonds

L

I

Ja

Reserve Bomenfonds P5

122

0

0

0

Resultaat programma

      

122

0

0

0

Bedragen * 1.000