Tweede Voortgangsrapportage 2023

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doel

Prestatie

 

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

 

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

 

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

 

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

 

1A2.2 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

 

1A2.3 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, waterschap, Rijk en Europa

 

1A2.4 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

 

1A2.5 Adviseren van bestuur over communicatie

 

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

 

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1A Bestuur

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

 

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten op het gebied van Burgerzaken (o.a. reisdocumenten, rijbewijzen, huwelijken etc.)

 

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en efficiënte dienstverlening via minimaal de belangrijkste 5 kanalen die de burger van ons verwacht en die voldoen aan de moderne standaarden

 

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT)

 

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten

 

1B1.5 Omzetten papieren archieven in digitale archieven naar de moderne standaarden

 

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

1B1.1 / 1B1.2 / 1B1.4
Over het algemeen zijn Leidenaren tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Intern ervaart de organisatie echter nog steeds hinder van de ICT-storingen. We zien dat de ingezette acties effect hebben, maar dat er nu nog teveel storingen zijn. Voor een verdere daling van het aantal verstoringen is onder meer vermindering van de complexiteit van onze IV-infrastructuur noodzakelijk, wat een langer proces is.

1B1.2 Zorgen voor persoonlijke, betrouwbare ... dienstverlening
Mogelijke vertraging in project duidelijke taal: waarschijnlijk lukt het niet om iedereen in 2023 te trainen. Dit komt doordat de grote hoeveelheid nieuwe collega’s van het voormalig Servicepunt71 en de reorganisatie van het nieuwe cluster meer tijd kost dan gedacht. We zijn op dit moment aan het kijken hoe we dit in 2024 kunnen organiseren.

1B1.4 Beantwoorden van eerstelijns vragen, verstrekken van informatie en leveren van eerstelijns producten
Telefonie: In 2023 wordt het bellen via Teams in gebruik genomen. Het was de bedoeling dat ook de callcenteroplossing in 2023 zou worden ingevoerd. Dit deel van het project loopt vertraging op doordat er geen aanbieders op de markt zijn die voldoen aan onze eisen. De aanbesteding is daarom ingetrokken. Nu wordt overwogen wat de alternatieven zijn en zal daarna een nieuwe aanbesteding worden uitgezet. Implementatie van de callcenteroplossing in 2023 is hiermee niet meer haalbaar.