Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 6 Stedelijke ontwikkeling
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

06.02

Project Werninkterrein

L

I

  

1.500

0

0

0

Budgettair neutraal

06.01

Voorbereidingskrediet Entreegebied LBSP

L

S

  

0

0

0

0

Resultaat programma

      

1.500

0

0

0

Bedragen * 1.000