Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 3 Economie
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

03.01

Lasten en baten markten

L

S

  

30

0

0

0

   

B

S

  

150

0

0

0

Resultaat programma

      

180

0

0

0

Bedragen * 1.000