Tweede Voortgangsrapportage 2023

Financiële afwijkingen begroting 2023

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
(- = voordeel)

Type aanmelding

Nr

Onderwerp

L/B

I/S

Betreft reserve?

Zo ja, welke reserve

2023

2024

2025

2026

Mee/Tegenvaller

01.01

Extra Tweede Kamerverkiezing

L

S

  

257

0

0

0

Budgettair neutraal

01.02

Leges burgerzaken

L

S

  

294

0

0

0

   

B

S

  

-294

0

0

0

 

01.03

Noodhulp aardbeving Marokko

L

S

  

0

0

0

0

Resultaat programma

      

257

0

0

0

Bedragen * 1.000