Ga naar boven

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein

4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

4D1.5 Parkeermanagement

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4D Parkeren
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.