Ga naar boven

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Fietsparkeren

4A1.3 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

4A1.3 Verbeteren Fietsroutes
Diverse projecten zoals Spoorweghavenpad en fietsrotonde Herenstraat worden in 2018 voorbereid (inclusief participatie, vergunningen, aanbesteding e.d.). Start uitvoering is afhankelijk van deze voorbereiding en naar verwachting in 2019. Verwijderen en verbeteren fietspalen, promotie fietsen en optimaliseren wachttijden bij verkeerslichten op hoofdfietsroutes worden doorlopend uitgevoerd. Het project Morsstraat is uitgevoerd.