Ga naar boven

Bereikbaarheid

Programmanummer

4

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:


De gemeente Leiden wil goed bereikbaar zijn voor alle vormen van vervoer. Door middel van een goede hoofdontsluitingsstructuur, een balans tussen bereikbaarheid en omgevingskwaliteit en duurzame mobiliteit wordt ingezet op een gastvrij Leiden.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Het aanbod van fietsparkeervoorzieningen op het Morssingelterrein is in april 2018 uitgebreid met 660 plekken. Dit is gebeurd vlak voor de uitbreiding van het restrictiegebied in de Stationsweg, waar veel fietsen buiten de rekken geparkeerd stonden.

De mogelijkheden voor het realiseren van een laadstation voor elektrische bussen bij station De Vink wordt samen met Arriva onderzocht.

De aanleg van de RijnlandRoute is in volle gang. Er is o.a. gestart met de bouw van een viaduct over de Oude Rijn, de startschacht voor de geboorde tunnel, het aquaduct Veenwatering en geluidwering voor de Stevenshof. In het najaar start de ombouw van knooppunt Leiden-west.

Het verkeerseducatiebeleid zal in het najaar van 2018 worden opgesteld. Het veilige schoolomgevingproject krijgt meer vaart en zal in 2019 worden afgerond.