2de Voortgangsrapportage 2022

Financiële afwijkingen begroting 2022

Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2022

2023

2024

2025

I/S

Betreft reserve

 

Mee- en tegenvallers

       

K04.08

RVMK model

B

43

-

-

-

S

 

KC04.01

Extra onderzoeks- en uitvoeringsbudget Leiden Duurzaam Bereikbaar

L

100

-

-

-

S

 
         
 

Budgetneutrale wijzigingen

       

K04.02

Aanvullend budget voorbereidende plankosten 2022 Knooppunt Leiden

L

480

-

-

-

I

 

K04.02

Aanvullend budget voorbereidende plankosten 2022 Knooppunt Leiden

B

-480

-

-

-

I

Reserve duurzame stad

04.04

Plankosten project kentekenregistratie

L

-

-3

-3

-3

S

 

04.04

Plankosten project kentekenregistratie

L

130

-

-

-

I

 

04.04

Plankosten project kentekenregistratie

B

-

3

3

3

S

Reserve afschrijvingen investeringen

04.04

Plankosten project kentekenregistratie

B

-130

   

I

Reserve afschrijvingen investeringen

04.07

Programmasturing Autoluwe Binnenstad

L

-80

80

92

-

I

 

04.07

Programmasturing Autoluwe Binnenstad

L

172

-

-

-

I

Reserve bereikbaar-heidsprojecten

04.07

Programmasturing Autoluwe Binnenstad

B

-92

-

-

-

I

 

04.07

Programmasturing Autoluwe Binnenstad

B

-

-80

-92

-

I

Reserve bereikbaar-heidsprojecten

         
 

Resultaat programma 4

 

143

-

-

-

  

Bedragen * 1.000