2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 10 Werk en inkomen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

10.01

Bijstand 2021

L

-1.940

-

-

-

I

  

10.01

Bijstand 2021

B

-100

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

10.02

DZB Trajectbegeleiding

L

-200

-

-

-

I

  

10.02

DZB Trajectbegeleiding

L

200

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

10.03

Pilot Debt to no Debt

L

9

-

-

-

I

  

10.03

Pilot Debt to no Debt

B

-9

-

-

-

I

Ja

Reserve debt to no debt

10.04

Re-integratie corona

L

-1.300

-

-

-

I

  

10.04

Re-integratie corona

L

1.300

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

10.05

Schuldhulpverlening

L

-350

-

-

-

I

  

10.05

Schuldhulpverlening

L

350

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

10.06

TONK

L

-2.000

-

-

-

I

  

10.06

TONK

L

2.000

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

10.07

REACT EU HR-gemeenten 2020 tm 2022

L

833

965

-

-

I

  

10.07

REACT EU HR-gemeenten 2020 tm 2022

B

-1.233

-965

-

-

I

  

10.07

REACT EU HR-gemeenten 2020 tm 2022

L

400

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

          
 

Resultaat programma 10

 

-2.040

-

-

-