2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

09.01

Verplaatsing Woonunits Sumatrastraat

L

80

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

09.02

Beschermd Wonen

L

-700

-

-

-

I

  

09.02

Beschermd Wonen

B

700

-

-

-

I

  

09.03

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning

L

-193

193

-

-

I

  

09.03

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning

L

193

-

-

-

I

Ja

Reserve budgetoverheveling

09.03

Koplopertraject onafhankelijke cliëntondersteuning

B

-

-193

-

-

I

Ja

Reserve budgetoverheveling

09.04

Project Gewoon wonen

L

-100

100

-

-

I

  

09.04

Project Gewoon wonen

L

100

-

-

-

I

Ja

Reserve budgetoverheveling

09.04

Project Gewoon wonen

B

-

-100

-

-

I

Ja

Reserve budgetoverheveling

09.05

Trix Terwindtstraat mfa

L

223

-

-

-

I

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

09.05

Trix Terwindtstraat mfa

B

-223

-

-

-

I

Ja

Reserve leefbaarheidsprojecten in de wijken

09.05

Trix Terwindtstraat mfa

L

-

9

9

9

S

  

09.05

Trix Terwindtstraat mfa

B

-

-9

-9

-9

S

Ja

Reserve afschrijvingen investeringen

09.06

Vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld

L

-1.300

-

-

-

I

  

09.06

Vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld

L

1.300

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

09.07

Investeringsfonds Rijnstreek 2020

L

376

-

-

-

I

  

09.07

Investeringsfonds Rijnstreek 2020

B

-376

-

-

-

I

Ja

Reserve sociaal domein

          
 

Resultaat programma 9

 

80

-

-

0