2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 3 Economie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

03.01

Aanleg glasvezel Leiden

L

50

-

-

-

I

  

03.02

Lagere inkomsten markten

B

190

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        
          
 

Resultaat programma 3

 

240

-

-

-