2de Voortgangsrapportage 2021

Financiële afwijkingen begroting 2021

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2021

2022

2023

2024

I/S

Betreft reserve?

Indien ja, welke?

 

Mee- en tegenvallers

        

08.02

Lagere legesinkomsten horeca en evenementen

B

70

-

-

-

I

  

08.04

Subsidies Historisch Stadsbeeld

L

-85

-

-

-

S

  

08.06

Viering Leids Ontzet

L

645

-

-

-

I

  
          
 

Budgetneutrale wijzigingen

        

08.01

Combibad en Ijshal

L

-

-

56

55

S

  

08.01

Combibad en Ijshal

L

-

-

-56

-55

S

  

08.05

Verslimmen stroomvoorziening evenementen en markten

L

-

17

17

17

S

  

08.05

Verslimmen stroomvoorziening evenementen en markten

B

-

-17

-17

-17

S

  
 

Resultaat programma 8

 

630

-

-

-