Ga naar boven

Taakstellingen

De raad wordt via de planning- en controlcyclus over de voortgang van de realisatie van de taakstellingen geïnformeerd. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de hoogte van taakstellingen in 2018, de wijzigingen bij deze rapportage, en de wijze waarop wij nog openstaande taakstellingen in 2018 willen realiseren.

NB: taakstellingen staan weergegeven als negatief bedrag (korting op het budget).

Totaal budget

Wijziging deze rapportage

Resterend

Centrale taakstellingen

6101289 digitalisering dienstverlening

-433.000

433.000

-

6101293 aanpassing personeelsomvang

-80.000

-80.000

Totaal Centrale taakstellingen

-513.000

433.000

- 80.000

Toebedeelde taakstellingen

5100055 Team Gegevens

-35.000

-35.000

5100300 Beheer

-288.000

-288.000

5100320 PHV

-15.000

-15.000

5100302 Sportaccommodaties

-133.000

-133.000

6100339 maatschappelijk vastgoed GVM

-322.000

322.000

-

Overige

-10.000

-10.000

Totaal Toebedeelde taakstellingen

-803.000

322.000

-481.000

Eindtotaal

-1.316.000

755.000

-561.000

Voor 2018 bedraagt is de resterende opgave aan taakstellingen voor digitalisering dienstverlening en maatschappelijk vastgoed afgeraamd voor een bedrag van circa € 0,75 miljoen. Het College beschouwt deze taakstellingen als moeilijk / niet in te vullen (zie Algemene dekkingsmiddelen).

In de loop van het jaar verwachten wij wel de resterende taakstellingen met een totaal bedrag van € 561.000 in te vullen.