Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 10 Werk en Inkomen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

10.02

Bijstand 2018

L

-279

I

Yvonne van Delft

10.02

Bijstand 2018

B

-421

I

Yvonne van Delft

10.02

Bijstand 2018

L

2.177

-

-

-

I

Marleen Damen

10.02

Bijstand 2018

B

-1.477

-

-

-

I

Paul Dirkse

10.03

Actualisatie begroting DZB

L

95

-

-

-

I

Yvonne van Delft

10.03

Actualisatie begroting DZB

B

-150

-

-

-

I

Yvonne van Delft

10.03

Actualisatie begroting DZB

L

-508

-372

-307

-290

S

Yvonne van Delft

10.03

Actualisatie begroting DZB

B

430

372

-

-

S

Marleen Damen

10.03

Actualisatie begroting DZB

B

-

-

307

290

S

Marleen Damen

10.03

Actualisatie begroting DZB

L

133

-

-

-

I

Marleen Damen

Resultaat programma 10

-

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 10

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

-

-

-

-