Ga naar boven

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publieke Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak Fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coödinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast
De stedelijke jeugdaanpak start na de zomer 2018. In lijn met de stedelijke aanpak van jeugdoverlast gaan de wijkgebonden overleggen over jeugdoverlast op in één gemeentebreed overleg. Aan dit overleg nemen de volgende vaste partners deel: gemeente (veiligheid en handhaving), politie en jongerenwerkorganisaties. Afhankelijk van de agenda kunnen ook andere partners zoals woningcorporaties, wijkregisseurs en sociale wijkteams of jeugd- en gezinsteams deelnemen. In de stedelijke aanpak is expliciet aandacht voor ouders en broertjes en zusjes, dagbesteding en school.