Ga naar boven

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crises

2A1.4 Onderhouden van de relatie met en toezien op het functioneren van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Toelichting doelenboom beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.