Ga naar boven

Veiligheid

Programmanummer

2

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Veiligheid luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad die veilig is en voelt op het gebied van wonen, werken en leven in samenwerking met bewoners en partners.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Het gaat goed met de veiligheid in Leiden. De cijfers laten ook voor de eerste zes maanden van 2018 een dalende trend zien. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven tot met juni 2018 is 14% lager dan in 2015.