Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

6.07

Plankosten YNS-locatie

L

106

-

-

-

I

Fleur Spijker

Budgetneutrale wijzigingen

6.01

Opbrengst bouwleges 2018

B

500

I

Fleur Spijker

6.01

Opbrengst bouwleges 2018

B

-500

I

Fleur Spijker

6.02

Bloemen in de binnenstad

L

6

6

6

6

S

Martine Leewis

6.02

Bloemen in de binnenstad

L

-6

-6

-6

-6

S

Fleur Spijker

6.03

Kredieten project Kooiplein

L

-

25

24

24

S

Fleur Spijker

6.03

Kredieten project Kooiplein

L

-

-25

-24

-24

S

Martine Leewis

6.04

Krediet herinrichting Haarlemmerweg

L

-

4

4

4

S

Fleur Spijker

6.04

Krediet herinrichting Haarlemmerweg

L

-

-4

-4

-4

S

Martine Leewis

6.05

Aankoop clubgebouw FC Rijnland

L

85

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.05

Aankoop clubgebouw FC Rijnland

B

-85

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.06

Voorbereidingskosten Oude Rijnlocatie

L

250

-

-

-

I

Fleur Spijker

6.06

Voorbereidingskosten Oude Rijnlocatie

B

-250

-

-

-

I

Fleur Spijker

Resultaat programma 6

106

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 6

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

106

-

-

-