Ga naar boven

Beleidsterrein 6C Wonen

Doel

Prestatie

6C1 Hogere kwaliteit en toename van de woningvoorraad

6C1.1 Nota Wonen

6C1.2Prestatieafspraken met corporaties

6C1.3 Regionale woonvisie en woonruimteverdeling

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)

6C2 Opheffen illegale huisvesting

6C2.1 Toezien en handhaven op onrechtmatige bewoning

6C3 Beter leefklimaat in Leiden Noord

6C3.1 Kooiplein

6C3.2 Van Voorthuijsenlocatie

6C3.3 Groenoordhallen e.o.

6C3.4 Oude Kooi.

6C3.5 Programmasturing WOP Leiden Noord

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6C Wonen

6C1.4 (Laten) uitvoeren van projecten (inclusief studentenhuisvesting)
In de begroting 2018 zijn18 verschillende projecten genoemd bij deze prestatie. Hiervan krijgen 16 projecten een groen stoplicht. Het project Ananasweg krijgt een oranje stoplicht omdat door vertraging in de bestemmingsplanprocedure de gefaseerde bouw pas in de eerste helft van 2019 kan starten. Voor het project Ommedijkseweg (voorheen Haagse Schouwweg 16) is een rood stoplicht van toepassing. In lijn met het beleidsakkoord 2018-2022 wordt gewerkt aan de ontbinding van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Timpaan. Na de vaststelling van de Leidse omgevingsvisie wordt bekeken welke ontwikkeling op deze locatie mogelijk en wenselijk is, en met welk volume.