Ga naar boven

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2018-2022

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed
De prestatie krijgt een groen stoplicht. Omdat is toegezegd dat over de voortgang van het beleidskader vastgoed (BVK) wordt gerapporteerd via de planning en control cyclus volgt hierover aanvullende informatie.

De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is opgestart. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 4 Gymzalen aan de César Franckstraat 40, Opaalstraat 300, Regenboogpad 4 en Valkenpad 38 opgeleverd. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd om de gebouwen beter te isoleren en er zijn zonnepanelen geplaatst. Nu wordt gewerkt aan plannen voor de verduurzaming van de volgende fase van circa 10 gebouwen. De planning is om eind dit jaar of volgende jaar te starten met de uitvoering van deze 10 gebouwen.

Tenslotte is vorig jaar een contract gesloten met de coöperatie Zon Op Leiden voor het gebouw aan de Vennemeerstraat 1. De coöperatie Zon Op Leiden krijgt de beschikking over het dak zodat zij daar zonnepanelen kunnen plaatsen. Zon Op Leiden zoekt nu particulieren die hierin willen investeren en gebruik willen maken van de mogelijkheid voor een aandeel in collectieve zonnepanelen. Zon Op Leiden verwacht dat ze na de zomer de eerste zonnepanelen kunnen plaatsen. Op deze manier werkt de Gemeente Leiden mee aan de verduurzaming van de stad zonder dat wij hierin direct hoeven te investeren.

In samenwerking tussen de clusters SO (GVM) en PMO wordt gewerkt aan intensiever ruimtegebruik van het gemeentelijk vastgoed. Er wordt nu gewerkt aan een plan voor de Trix Terwindstraat om dit gebouw te transformeren tot een multifunctionele accommodatie (MFA) waardoor het zal bijdragen aan een intensiever gebruik van maatschappelijk vastgoed.

In de MFA Het Gebouw spelen een aantal problemen. Een belangrijk punt is de slechte klimaatbeheersing. Er is nu opdracht gegeven om zonwering te plaatsen. Daarnaast is een plan gemaakt om de klimaatinstallatie aan te passen. Op deze manier wordt verwacht dat er een belangrijke verbetering wordt gerealiseerd. De kredietaanvraag voor deze financiering is goedgekeurd waardoor er nu gestart kan worden met de uitwerking van dit plan.