Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 12 Overhead, Vpb en onvoorzien
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

OVH-01

Vennootschapsbelasting 2018

L

70

-

-

-

I

Paul Dirkse

OVH-03

Accountantskosten

L

51

-

-

-

I

Paul Dirkse

OVH-03

Accountantskosten

L

39

-

-

-

I

Henri Lenferink

OVH-04

Vergroening Energie

L

90

-

-

-

I

Paul Dirkse

OVH-06

Extern juridisch advies

L

150

-

-

-

I

Paul Dirkse

Budgetneutrale wijzigingen

OVH-02

Digitalisering

L

58

33

8

-17

S

Paul Dirkse

OVH-02

Digitalisering

L

25

50

75

100

S

Yvonne van Delft

OVH-02

Digitalisering

B

-83

-83

-83

-83

S

Paul Dirkse

Resultaat programma Overhead

400

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma Overhead

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

400

-

-

-