Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 5 Omgevingskwaliteit
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

5.03

Energiekosten openbare verlichting

L

65

-

-

-

S

Martine Leewis

5.05

Groen werkzaamheden

L

130

-

-

-

I

Martine Leewis

5.06

Maatregelen Stationstunnel

L

150

-

-

-

I

Martine Leewis

Budgetneutrale wijzigingen

5.01

Krediet Noorderkwartier West (tekort)

L

-

6

5

5

S

Martine Leewis

5.01

Krediet Noorderkwartier West (tekort)

L

-

-6

-5

-5

S

Paul Dirkse

5.03

Energiekosten openbare verlichting

L

-7

-7

-7

-7

S

Martine Leewis

5.03

Energiekosten openbare verlichting

B

7

7

7

7

S

Martine Leewis

5.08

Project Morspark

L

-

10

10

10

S

Martine Leewis

5.08

Project Morspark

B

-

-4

-4

-4

S

Paul Dirkse

5.08

Project Morspark

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

5.08

Project Morspark

L

100

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.08

Project Morspark

B

-100

-

-

-

I

Martine Leewis

5.08

Project Morspark

L

-

-5

-5

-5

S

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt

L

-

3

3

3

S

Martine Leewis

5.11

Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt

B

-

-2

-2

-2

S

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt

L

60

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.11

Krediet herontwikkeling Zeeheldenbuurt

B

-60

-

-

-

I

Martine Leewis

5.12

Singelpark - Ambachtsplein

L

140

-

-

-

I

Martine Leewis

5.12

Singelpark - Ambachtsplein

B

-140

-

-

-

I

Martine Leewis

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

-116

-

-

-

I

Martine Leewis

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

116

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

-

6

6

6

S

Martine Leewis

5.13

Singelpark - Ankerpark

B

-

-5

-5

-5

S

Paul Dirkse

5.13

Singelpark - Ankerpark

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

5.14

Singelpark - Lakenpark

L

50

-

-

-

I

Martine Leewis

5.14

Singelpark - Lakenpark

B

-50

-

-

-

I

Martine Leewis

5.14

Singelpark - Lakenpark

L

-

-3

19

18

S

Martine Leewis

5.14

Singelpark - Lakenpark

B

-

2

-15

-15

S

Paul Dirkse

5.14

Singelpark - Lakenpark

L

-

1

-4

-4

S

Paul Dirkse

5.15

Programma Leidse Ommelanden (LOL)|

L

135

-

-

-

I

Martine Leewis

5.15

Programma Leidse Ommelanden (LOL)|

B

-135

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

695

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

B

-695

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

695

-

-

-

I

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

-695

-

-

-

I

Paul Dirkse

5.16

Kredieten Rhijnhof

L

-

-34

-34

-34

S

Martine Leewis

5.16

Kredieten Rhijnhof

B

-

34

34

34

S

Paul Dirkse

Resultaat programma 5

345

-

-

-

Budgetoverhevelingen

5.04

Overdracht water (polders) van gemeente naar waterschap

L

-361

-

27

334

I

Martine Leewis

5.10

Verschuiving budget Duurzaamheidsagenda

L

350

-350

-

-

I

Martine Leewis

5.10

Verschuiving budget Duurzaamheidsagenda

B

-350

350

-

-

I

Martine Leewis

Totaal budgetoverhevelingen programma 5

-361

-

27

334

Resultaat na budgetoverheveling

-16

-

27

334