Ga naar boven

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Verhogen duurzaamheid

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Uitvoeren geluidsanering

5D1.3 Uitvoeren bodemsanering

5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5D Duurzaamheid
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting.