Ga naar boven

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten programma Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

5A1.6 Beheren contracten buitenreclame

5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

5A1.3 Beheren openbare ruimte

Openbare Verlichting (OVL)
Voor het onderdeel beheren openbare verlichting is achterstand ontstaan in het uitvoeren van vervangingswerkzaamheden (investering). Het betreft de vervanging van armaturen door LED armaturen. Deze worden wijk/ buurt gericht vervangen. Dit is bekend en eerder ook gemeld. Verwachting is dat inhaalslag in 2018 goed op gang komt en medio 2019 wordt ingelopen. Naast de inhaalslag wordt dagelijks onderhoudvanzelfsprekend conform plan uitgevoerd. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente, een goede verlichting van de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Hiermee realiseert zij een veilige, duurzame en sfeervolle omgeving voor alle gebruikers van de openbare ruimte.