Ga naar boven

Omgevingskwaliteit

Programmanummer

5

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Omgevingskwaliteit luidt:
De gemeente Leiden staat voor een stad met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De integrale aanpak van de projecten Gasthuiswijk, Haagweg-Zuid en Houtkwartier en het meenemen van de thema’s duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie vragen om een langere voorbereiding van de projecten dan eerder werd verwacht.

We willen een pilot houden over een duurzame inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad.

Het klimaat verandert in Nederland en dat was in 2018 in Leiden ook goed merkbaar. Zo hebben we in het voorjaar meer stormen dan normaal gehad en in de zomer een lange periode met tropisch warm en droog weer. Dit had ook gevolgen voor het groen en het onderhoud hiervan.

We gaan voortvarend aan de slag met burgerinitiatieven ter vergroening van de stad. Zo krijgt Leiden 4 Tiny Forests, de eerste in park Kweeklust. Samen met bewoners wordt een buitenarena ontwikkeld in park Zeeheldenbuurt en wordt de Korte Vlietzone samen ingericht en beheerd.

Er wordt een bestuurlijke visie opgesteld over het aanbrengen van focus in de tweede periode van het duurzaamheidsprogramma (2018 t/m 2020).