Ga naar boven

Toelichting afwijkingen begroting 2018

Mee- en tegenvallers:
Niet van toepassing.

Budgetneutrale wijzigingen:
Niet van toepassing.

Budgetoverhevelingen:
Niet van toepassing.

Af te sluiten investeringskredieten:
Niet van toepassing.