Ga naar boven

Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

Doel

Prestatie

9D1 Stabiele leefsituatie voor kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid

9D1.2 Uitvoering geven aan toeleiding naar zorg van mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek en begeleiding van ex-gedetineerden en vreemdelingen in nood

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen

9D1.4 Uitvoering geven aan beschermd wonen

9D2 Verminderen van (de gevolgen van) huiselijk geweld

9D2.1 Uitvoering geven aan maatregelen die het voorkómen van geweld in huiselijke kring, het stoppen van geweld en het herstel van veiligheid in het huishouden of gezin bevorderen

9D2.2 Uitvoering geven aan opvang van slachtoffers van geweld in huiselijke kring

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9D Kwetsbare groepen

9D1.1 Uitvoering geven aan preventie en herstel t.a.v. verslaving en dak- en thuisloosheid
Het voorkomen van dakloosheid blijft moeilijk, vanwege de complexiteit van de problemen en de neiging om zorg te mijden bij een deel van de doelgroep. De instroom blijft onverminderd hoog, ondanks de inspanningen om dit te voorkomen.

9D1.3 Uitvoering geven aan opvang en huisvesting van kwetsbare groepen
Leiden heeft onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor Leidenaren die kunnen uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Dit betreft zowel alleenstaanden, gezinnen als jongeren.