Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zelfredzaam mogelijk
 

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen
 

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 9B Preventie

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid
Samen met de gemeenten Alphen a/d Rijn en Den Haag heeft Leiden een subsidie ‘Preventie in de wijk’ van ZonMW gehonoreerd gekregen, voor 4 jaar wordt er gewerkt aan een wijkgerichte gezondheidsaanpak in de Stevenshof.