Ga naar boven

Maatschappelijke ondersteuning

Programmanummer

9

Commissie

Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

De missie van het programma Maatschappelijke ondersteuning luidt:
De gemeente Leiden wil een stad zijn waarin alle mensen, inclusief die met een zorgbehoefte, actief kunnen participeren en zelf de regie in handen hebben bij de wijze waarop hun zorgbehoefte wordt vervuld. Het gemeentelijke beleid is gericht op het activeren van mensen om hen in staat te stellen zelf deel te nemen aan de samenleving. Daarnaast organiseren we een vangnet voor de ondersteuning van zeer kwetsbare burgers die onvoldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt in grote lijnen conform planning. Het voorkomen van dakloosheid blijft moeilijk, vanwege de complexiteit van de problemen en de neiging om zorg te mijden bij een deel van de doelgroep. De instroom blijft onverminderd hoog, ondanks de inspanningen om dit te voorkomen.

Leiden heeft onvoldoende huisvestingsmogelijkheden voor Leidenaren die kunnen uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Dit betreft zowel alleenstaanden, gezinnen als jongeren.