Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 7 Jeugd en onderwijs (- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

7.01

Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44

L

38

-

-

-

I

Paul Dirkse

7.01

Restant boekwaarde Boerhaavelaan 44

B

-38

-

-

-

I

Marleen Damen

Resultaat programma 7

-

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 7

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

-

-

-

-