Ga naar boven

Jeugd en onderwijs

Programmanummer

7

Commissie

Onderwijs en samenleving

Portefeuille(s)

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Jeugd en onderwijs luidt:
In Leiden krijgen kinderen en jongeren de kans gezond en veilig op te groeien in een stimulerende omgeving, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt in grote lijnen conform planning. De planvorming voor 2 speeltuinen, de Merendroom en Vijfhoven, is beheers- en bouwtechnisch complex, waardoor de uitvoering uitloopt.