Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

3.01

Reserve Programma Binnenstad

L

-17

-

-

-

I

Yvonne van Delft

3.01

Reserve Programma Binnenstad

B

17

-

-

-

I

Yvonne van Delft

3.02

Nabetaling ondernemersfonds

L

70

-

-

-

I

Yvonne van Delft

3.02

Nabetaling ondernemersfonds

B

-70

-

-

-

I

Paul Dirkse

Resultaat programma 3

-

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 3

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

-

-

-

-