Ga naar boven

Beleidsterrein 3B Facilteren en stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren van bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden 

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2  Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van begroting.

Eerder is toegezegd dat informatie zou worden verstrekt over de Peiling Ondernemingsklimaat als onderdeel van prestatie 3B1.1, regeldruk en dienstverlening ondernemers. Hieronder de toelichting.

Met ingang van 2016 doet de gemeente mee aan tweejaarlijkse onderzoeken: de Peiling Ondernemersklimaat (POK). Begin 2018 is het tweede POK onderzoek uitgevoerd. De algemene dienstverlening krijgt in 2018 gemiddeld een 5,7 (5,8 in 2016). Dat is iets minder dan in 2016 en een lagere score in verhouding met het gemiddelde in de benchmark gemeenten ( 5,9).

Daarnaast krijgt het Ondernemersklimaat in 2018 gemiddeld een 6,1 (5,8 in 2016). Deze waardering is verbeterd t.o.v. 2016 en een hogere score in vergelijking met het gemiddelde in de benchmark gemeenten (6,0). Na aanvang van de POK 2018 is de nieuwe website van de gemeente online gegaan. De verwachting is dat deze de komende jaren hoger gewaardeerd zal worden.