Ga naar boven

Economie

Programmanummer

3

Commissie

Werk en middelen

Portefeuille(s)

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Economie luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

Er wordt voortvarend gewerkt aan de prestaties die zijn opgenomen in dit programma. De prestatie 3A1.1 'Regionale en lokale beleidsontwikkeling,- uitvoering en advisering' krijgt een oranje stoplicht omdat bij enkele onderdelen sprake is van vertraging. Deze onderdelen worden nader toegelicht. Het merendeel van de prestaties krijgt een groen stoplicht. Aan voor de stad belangrijke programma's en projecten zoals Economie071, Kennisstad, Binnenstad en het Bio Science Park wordt dagelijks inzet geleverd.