Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

8.01

Volkstuinen Zonneveld

L

21

-

-

-

I

Martine Leewis

8.01

Volkstuinen Zonneveld

B

-21

-

-

-

I

Marleen Damen

8.04

Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg

L

110

-

-

-

I

Paul Dirkse

8.04

Onderhoud Pieterskerkgracht en Groene Steeg

B

-110

-

-

-

I

Yvonne van Delft

8.05

Aframen boekwaarde voetbalveld GHC

L

165

-

-

-

I

Paul Dirkse

8.05

Aframen boekwaarde voetbalveld GHC

L

-165

-

-

-

I

Paul Dirkse

8.05

Aframen boekwaarde voetbalveld GHC

L

-

-4

-4

-4

S

Paul Dirkse

8.05

Aframen boekwaarde voetbalveld GHC

B

-

4

4

4

S

Paul Dirkse

Resultaat programma 8

-

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 8

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

-

-

-

-