Ga naar boven

Beleidsterrein 1B Dienstverlening

Doel

Prestatie

1B1 Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de publieke dienstverlening

1B1.1 Leveren van alle producten en diensten rondom publieke dienstverlening (o.a. identiteitskaarten, vergunningen, informatie etc.)

1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening

1B1.3 Op orde houden basisregistraties (BRP, BAG, BGT etc.)

1B2 De publieke dienstverlening voldoet aan moderne standaarden

1B2.1 Invoeren van zaakgewijs werken

1B2.2 Omzetten papieren archieven in digitale archieven

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 1B Dienstverlening

1B1.2 Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening
De afgelopen jaren blijkt dat de scores op de verschillende dienstverleningskanalen een daling laten zien. Uit de eerste resultaten van het nu lopende onderzoek lijkt deze trend zich ook dit jaar voort te zetten. Bij het kanaal balie zijn de cijfers de afgelopen jaren gedaald van een 8,4 (2016), naar een 8,1 (2017) en telefonie laat een daling zien van 8,2 in 2016 naar een 7,7 in 2017. Het digitale loket is gedaald van een 6,3 (2016) naar een 6,0 (2017). Om de mogelijke oorzaken in kaart te brengen, is een nadere analyse nodig. Het lijkt er echter op dat het ontbreken van statusinformatie en wachttijden in ieder geval veroorzakers zijn. De website is in 2018 vernieuwd, maar het digitale loket, waarop dit onderzoek is gericht, nog niet. Daarbij willen we wel opmerken dat de cijfers nog altijd (ruime) voldoendes zijn.