Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 4 Bereikbaarheid
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

Budgetneutrale wijzigingen

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

L

0

0

0

0

S

Paul Dirkse

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

B

0

0

0

0

S

Paul Dirkse

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

L

-1

-1

-1

-1

S

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

L

19

-

-

-

I

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

B

-19

-

-

-

I

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

L

19

-

-

-

I

Martine Leewis

4.01

Tijdelijke fietsbeugels Binnenstad

B

-19

-

-

-

I

Paul Dirkse

4.02

Krediet haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage

L

50

-

-

-

I

Martine Leewis

4.02

Krediet haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Haarlemmerstraatgarage

B

-50

-

-

-

I

Martine Leewis

4.03

MEAS-locatie

L

-32

-

-

-

I

Fleur Spijker

4.03

MEAS-locatie

L

32

-

-

-

I

Paul Dirkse

4.03

MEAS-locatie

L

-

1

1

1

S

Martine Leewis

4.03

MEAS-locatie

B

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

4.03

MEAS-locatie

L

-

-1

-1

-1

S

Paul Dirkse

4.04

Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren

L

-

9

9

9

S

Martine Leewis

4.04

Krediet Uitbreiding Betaald Parkeren

B

-

-9

-9

-9

S

Martine Leewis

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

-41

-704

-814

-828

S

Martine Leewis

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

B

-

607

619

743

S

Martine Leewis

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

-2.000

-

-

-

I

Fleur Spijker

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

2.000

-

-

-

I

Paul Dirkse

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

B

74

219

446

338

S

Fleur Spijker

4,05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

B

-

-

-102

-103

S

Paul Dirkse

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

-40

-

-

-

S

Fleur Spijker

4.05

Fietsparkeren Rijnsburgerblok

L

7

-123

-149

-150

S

Paul Dirkse

Resultaat programma 4

-

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma 4

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

-

-

-

-