Ga naar boven

Beleidsterrein 4E Leefomgeving

Doel

Prestatie

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4E1.1 Opstellen leefomgevingsbeleid

4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen op wijkniveau

4E1.3 Bebording en bewegwijzering

4E2 Duurzame mobiliteit

4E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

Toelichting doelenboom 4E Leefomgeving

4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen op wijkniveau

De voorbereidingsfase voor de verkeersmaatregelen in de Gasthuiswijk en Fortuinwijk nemen meer tijd in beslag omdat er gekozen is voor een klimaat-adaptieve richting en integrale aanpak. De wijk wordt Duurzaam Veilig ingericht, maar ook het riool wordt vernieuwd.