Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2018

Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen
(- = voordeel)

Nummer

Onderwerp

B/L

2018

2019

2020

2021

I/S

Portefeuillehouder

Mee- en tegenvallers

AD.04

Financieringsfunctie

L

-512

-

-

-

S

Paul Dirkse

AD.04

Financieringsfunctie

B

-50

-

-

-

S

Paul Dirkse

AD.04

Financieringsfunctie

L

-26

-

-

-

S

Fleur Spijker

AD.04

Financieringsfunctie

L

-6

-

-

-

S

Fleur Spijker

AD.04

Financieringsfunctie

L

16

-

-

-

S

Fleur Spijker

Budgetneutrale wijzigingen

AD.01

Wagenpark tijdelijk inhuur materieel

L

50

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.01

Wagenpark tijdelijk inhuur materieel

B

-50

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.02

Plankosten

L

318

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.02

Plankosten

B

-318

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.03

Verlagen kredieten en budgetten voor overhead

L

863

-

-

-

I

Paul Dirkse

AD.03

Verlagen kredieten en budgetten voor overhead

L

-151

-

-

-

I

Martine Leewis

AD.03

Verlagen kredieten en budgetten voor overhead

L

-439

-

-

-

I

Fleur Spijker

AD.03

Verlagen kredieten en budgetten voor overhead

L

-200

-

-

-

I

Yvonne van Delft

AD.03

Verlagen kredieten en budgetten voor overhead

L

-73

-

-

-

I

Marleen Damen

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

2.349

-

-

-

I

Marleen Damen

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

123

-

-

-

I

Martine Leewis

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

768

-

-

-

I

Yvonne van Delft

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

L

66

-

-

-

I

Henri Lenferink

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

B

71

-

-

-

I

Marleen Damen

AD.05

Taakmutaties meicirculaire

B

-3.377

-

-

-

I

Paul Dirkse

Resultaat Algemene dekkingsmiddelen

-577

-

-

-

Budgetoverhevelingen

Totaal budgetoverhevelingen programma AD

-

-

-

-

Resultaat na budgetoverheveling

-577

-

-

-