Ga naar boven

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

1

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte
Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De prestaties voor het onderdeel Bestuur verlopen goed. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018. Bij Dienstverlening staan de meeste prestaties op groen. Prestatie 'Zorgen voor professionele en klantvriendelijke dienstverlening'staat echter op oranje. De afgelopen jaren blijkt dat de scores op de verschillende dienstverleningskanalen een daling laten zien.