Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 10 Werk en Inkomen
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

10.01

Vroegsignalering

L

I

-189

-

-

-

Vroegsignalering, bijdrage

B

I

189

-

-

-

10.02

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

B

I

-902

-

-

-

Minimabeleid/bijzondere bijstand

B

I

37

-

-

-

L

I

865

-

-

-

10.04

Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

B

I

-500

-

-

-

Leerwerkbedrijf (DZB)

L

S

500

-

-

-

10.05

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

B

I

-425

-

-

-

Implementatie Suite sociaal domein 2e fase

L

I

425

-

-

-

10.06

Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10

B

I

-200

-

-

-

ESF-project Leidse inburgering

L

I

200

-

-

-

10.11

Bijstand (BUIG)

B

I

-1.000

-

-

-

Totaal

-1.000

-

-

-

Bedragen x € 1.000,-