Ga naar boven

Werk en inkomen

Programmanummer

10

Commissie

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

Werk. Inkomen, Economie & Cultuur

Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:

De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Stand van zaken bij Bestuursrapportage

De uitvoering van de afgesproken prestaties om de doelen te bereiken loopt conform planning.