Ga naar boven

Financiële afwijkingen begroting 2019

Programma 2 Veiligheid
(- = voordeel)

nr

Onderwerp

L/B

I/S

2019

2020

2021

2022

02.02

Brandkranen

L

S

60

-

-

-

Totaal

60

-

-

-