Ga naar boven

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publieke Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Voorkomen of aanpakken van polarisering en radicalisering

2B1.8 Aanpak Fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coödinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

Toelichting doelenboom Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

2B1.4 Inzet Veilig Thuis
Per 1 januari heeft Veilig Thuis door de verbeterde meldcode extra taken gekregen. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke impact deze verbeterde meldcode zal hebben op het werkaanbod van Veilig Thuis.

In opdracht van het Portefeuillehouderoverleg Publieke Gezondheid wordt een onderzoek uitgevoerd door Rebelgroup naar de effectiviteit van Veilig Thuis en de ketensamenwerking o.a. met lokale teams. Het rapport van dit onderzoek wordt rond de zomer openbaar.

Door de alle veranderingen lukt het nog onvoldoende om aan de vereiste doorlooptijden te voldoen. Daarbij moet worden aangetekend dat alle meldingen bij binnenkomst worden gescreend op crisis- en spoedzaken. Hierop wordt direct actie ondernomen

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen
Met de aanbevelingen uit het rapport van het Event Safety Institute over de toekomstbestendigheid van het Leids Ontzet gaan we de komende periode aan de slag.

2B4.3 Handhaven bij evenementen
Met de aanbevelingen uit het rapport van het Event Safety Institute over de toekomstbestendigheid van het Leids Ontzet gaan we de komende periode aan de slag.